Gravesøknader i Østre Toten kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Østre Toten kommune

Graving i Østre Toten kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.ostre-toten.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/183 Vallejordet BT2 Gravearbeid Vallejordet BRØDRENE GUDBRANDSEN AS 21.09.2020 02.12.2022
21/170 Påbygg Plomen Bygg As Gravearbeid Krabyskogvegen Ø.K MASKINDRIFT AS 23.08.2021 01.12.2022
21/191 Kiwi Kapp Gravearbeid Mjøsvegen MYRLAND GRAVESERVICE AS 06.09.2021 01.12.2022
21/224 Nedre Sisselrotkampen 27 Gravearbeid Nedre Sisselrotkampen MYRLAND GRAVESERVICE AS 27.09.2021 31.12.2022
21/229 Elvia - Vennevold - SO19200368 Gravearbeid Totenvegen, Beinvegen, Fårlundsgutua, Kjørkjelinna ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 28.09.2021 26.08.2022
21/245 Balke Kirke Gravearbeid Kjørkjelinna TOTEN GRAVESERVICE AS 13.10.2021 25.08.2023
21/248 Opparbeidelse tomt Landheim Gravearbeid Veverivegen BRØDRENE GUDBRANDSEN AS 25.10.2021 26.08.2022
21/301 Skreia renseanlegg Gravearbeid Ulsrudvegen PAUL BERG AS 13.12.2021 03.11.2023
22/28 VA Skreia-Landheim Gravearbeid Gnr/Bnr: 56/5 TOTEN ANLEGG OG TRANSPORT AS 28.02.2022 31.08.2022
22/29 VA Skreia-Landheim _2 Gravearbeid Gnr/Bnr: 54/24 TOTEN ANLEGG OG TRANSPORT AS 28.02.2022 31.08.2022
22/40 Bolig Høgdavegen Gravearbeid Høgdavegen JK ANLEGG AS 15.03.2022 02.12.2022
22/41 Viltpåkjørsler Arbeidstillatelse Fagerlundvegen ØSTRE TOTEN KOMMUNE 15.03.2022 15.03.2023
22/49 Midtivegen 21 ØTK Gravearbeid Midtivegen MYRLAND GRAVESERVICE AS 19.04.2022 24.08.2022
22/51 Midtivegen 21 Gravearbeid Midtivegen MYRLAND GRAVESERVICE AS 25.04.2022 01.12.2022
22/54 Totenvegen 1319 Gravearbeid Totenvegen MYRLAND GRAVESERVICE AS 20.04.2022 01.12.2022
22/55 Sørlimarka 65 Gravearbeid Sørlimarka MYRLAND GRAVESERVICE AS 20.04.2022 01.12.2022
22/61 Graving av fiber i Røisdalen. Presterudgtua mm Gravearbeid Røisdalen, Narumsvegen TESSTA G-TRENCH AS 02.05.2022 30.09.2022
22/64 Sukkestadgutua Gravearbeid Sukkestadgutua BRØDRENE GUDBRANDSEN AS 02.05.2022 01.09.2023
22/81 Gravin for enebolig Gravearbeid Svennerudvegen GJESTVANG GRAVESERVICE 23.05.2022 01.09.2022
22/96 Graving for avløp, graving tomt og planere Gravearbeid Bendikshagen JOHAN SKUNDBERG 03.06.2022 21.10.2022
22/97 Graving langs fylkes vei og private veier Gravearbeid Kolbulinna, Kolbulinna TESSTA G-TRENCH AS 13.06.2022 30.09.2022
22/98 Valle Gravearbeid Lenagata MYRLAND GRAVESERVICE AS 14.06.2022 01.12.2022
22/100 vanningsanlegg Røysdalen Gravearbeid Røisdalen DEGVOLD UTEAREAL AS 08.06.2022 30.09.2022
22/103 Graving i Kiseroa Gravearbeid Kiseroa TESSTA G-TRENCH AS 13.06.2022 26.08.2022
22/104 Tomt Høgdavegen 48 Gravearbeid Høgdavegen JK ANLEGG AS 13.06.2022 03.11.2022
Viser 1 - 25 av 50 1 2 >