Gravesøknader i Østre Toten kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Østre Toten kommune

Graving i Østre Toten kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.ostre-toten.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/164 Kiwi kapp Gravearbeid Mjøsvegen MYRLAND GRAVESERVICE AS 07.08.2020 18.12.2021
20/183 Vallejordet BT2 Gravearbeid Vallejordet BRØDRENE GUDBRANDSEN AS 21.09.2020 01.11.2021
20/202 Melbyfeltet 18-20 Gravearbeid Melbyfeltet BRØDRENE GUDBRANDSEN AS 07.10.2020 26.11.2021
20/265 Smebygutua 74 Gravearbeid Smebygutua MYRLAND GRAVESERVICE AS 25.11.2020 20.12.2021
20/269 Faukalgutua 11. P.nr 186 Gravearbeid Faukalgutua ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 30.11.2020 30.09.2021
20/279 grøfting Gravearbeid Skjefstadgutua ANNERS GAARDER 04.12.2020 30.12.2021
20/280 grøfting Gravearbeid Åsvegen ANNERS GAARDER 04.12.2020 30.12.2021
21/24 Brannvann Kiwi Gravearbeid Nylinna MYRLAND GRAVESERVICE AS 10.02.2021 31.05.2022
21/36 Smørvika VVA Gravearbeid Gnr/Bnr: 99/70 BRØDRENE GUDBRANDSEN AS 08.03.2021 01.07.2022
21/43 Stuttvegen Gravearbeid Stuttvegen MYRLAND GRAVESERVICE AS 25.03.2021 30.09.2021
21/63 Kolbuvegen 605 Gravearbeid Kolbuvegen MYRLAND GRAVESERVICE AS 06.04.2021 01.11.2021
21/68 Kjørkjelinna 27 Gravearbeid Kjørkjelinna MYRLAND GRAVESERVICE AS 30.03.2021 01.10.2021
21/81 Anders Nyhus Gravearbeid Bryggevegen TOTEN GRAVESERVICE AS 19.04.2021 01.01.2022
21/105 Nylinna 377 Gravearbeid Nylinna MYRLAND GRAVESERVICE AS 14.05.2021 17.11.2021
21/119 Drenering Gravearbeid Nordlihøgda Ø.K MASKINDRIFT AS 31.05.2021 01.12.2021
21/123 Utgraving av hustomt Gravearbeid Mjøsvegen Ø.K MASKINDRIFT AS 04.06.2021 30.06.2022
21/128 Oppgradering Torsætervegen Gravearbeid Torsætervegen BRØDRENE GUDBRANDSEN AS 21.06.2021 29.10.2021
21/131 Drenering av driftsbygning Gravearbeid Fodstadgutua Ø.K MASKINDRIFT AS 17.06.2021 30.09.2021
21/133 Bjørkebakken 5 Gravearbeid Bjørkebakken TOTEN GRAVESERVICE AS 22.06.2021 02.10.2021
21/134 øverskreien 89 Gravearbeid Øverskreien MYRLAND GRAVESERVICE AS 28.06.2021 30.09.2021
21/135 Graving av grøft Gravearbeid Mjøsvegen Ø.K MASKINDRIFT AS 08.07.2021 01.01.2022
21/144 Drenering Gravearbeid Sodstadgutua Ø.K MASKINDRIFT AS 20.07.2021 25.11.2021
21/145 kjørkjelinna 55 Gravearbeid Kjørkjelinna MYRLAND GRAVESERVICE AS 27.07.2021 01.12.2021
21/147 Totenvegen 570 Gravearbeid Totenvegen MYRLAND GRAVESERVICE AS 27.07.2021 01.01.2022
21/149 ØTK Elvekryssing Skreai Gravearbeid Jerikovegen BRØDRENE GUDBRANDSEN AS 26.07.2021 15.11.2021
Viser 1 - 25 av 57 1 2 3 >