Gravesøknader i Østre Toten kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Østre Toten kommune

Graving i Østre Toten kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.ostre-toten.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/101 Kværnumslinna - SO 19182820 Gravearbeid Kvennomslinna ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 06.08.2018 13.12.2019
18/173 Steindalen 82 Gravearbeid Steindalen MYRLAND GRAVESERVICE AS 17.10.2018 17.10.2019
19/2 Totenvegen /Amundsen Gravearbeid Totenvegen MYRLAND GRAVESERVICE AS 11.03.2019 01.10.2019