Gravesøknader i Østre Toten kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Østre Toten kommune

Graving i Østre Toten kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.ostre-toten.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
19/5 Nordliavegen/Laeskogen Gravearbeid Nordlivegen MYRLAND GRAVESERVICE AS 04.02.2019 01.06.2021
20/109 Graving for enebolig Gravearbeid Mamelundsvegen GJESTVANG GRAVESERVICE 29.05.2020 29.05.2021
20/164 Kiwi kapp Gravearbeid Mjøsvegen MYRLAND GRAVESERVICE AS 07.08.2020 18.12.2021
20/183 Vallejordet BT2 Gravearbeid Vallejordet BRØDRENE GUDBRANDSEN AS 21.09.2020 01.11.2021
20/202 Melbyfeltet 18-20 Gravearbeid Melbyfeltet BRØDRENE GUDBRANDSEN AS 07.10.2020 26.11.2021
20/257 Kronborgsæterlinna 107 Gravearbeid Kronborgsæterlinna MYRLAND GRAVESERVICE AS 23.11.2020 31.05.2021
20/265 Smebygutua 74 Gravearbeid Smebygutua MYRLAND GRAVESERVICE AS 25.11.2020 20.12.2021
20/269 Faukalgutua 11. P.nr 186 Gravearbeid Faukalgutua ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 30.11.2020 02.07.2021
20/279 grøfting Gravearbeid Skjefstadgutua ANNERS GAARDER 04.12.2020 30.12.2021
20/280 grøfting Gravearbeid Åsvegen ANNERS GAARDER 04.12.2020 30.12.2021
20/287 Fiber Østre Toten Rødekors Gravearbeid Kolbuvegen Ø.K MASKINDRIFT AS 10.12.2020 30.07.2021
21/21 Gjøvikvegen 890 Gravearbeid Gnr/Bnr: 121/30 TT KABEL & ANLEGG AS 08.02.2021 30.05.2021
21/24 Brannvann Kiwi Gravearbeid Nylinna MYRLAND GRAVESERVICE AS 10.02.2021 31.05.2022
21/36 Smørvika VVA Gravearbeid Gnr/Bnr: 99/70 BRØDRENE GUDBRANDSEN AS 08.03.2021 01.07.2022
21/40 Smittborgvegen 80 Gravearbeid Smitborgvegen MYRLAND GRAVESERVICE AS 15.03.2021 18.05.2021
21/43 Stuttvegen Gravearbeid Stuttvegen MYRLAND GRAVESERVICE AS 25.03.2021 30.09.2021
21/51 Påbygg Lena Metall Gravearbeid Framgutua GJESTVANG GRAVESERVICE 10.03.2021 20.08.2021
21/52 Smiuvegen 26/20 Ottar Næs Gravearbeid Smiuvegen GUDBRANDSDAL MILJØ OG ENTREPRENØR AS 01.05.2021 20.05.2021
21/60 Gjøvikvegen 924 SO 31209997 Gravearbeid Gjøvikvegen ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 22.03.2021 28.05.2021
21/63 Kolbuvegen 605 Gravearbeid Kolbuvegen MYRLAND GRAVESERVICE AS 06.04.2021 01.11.2021
21/65 Vømmølsvika 159 Gravearbeid Vømmølsvika MYRLAND GRAVESERVICE AS 06.04.2021 01.07.2021
21/66 utskifting av gammel vannledning Gravearbeid Sodstadgutua Ø.K MASKINDRIFT AS 08.04.2021 28.05.2021
21/68 Kjørkjelinna 27 Gravearbeid Kjørkjelinna MYRLAND GRAVESERVICE AS 30.03.2021 01.10.2021
21/69 Tollefsrudvegen 237. SO 31210079 Gravearbeid Tollefsrudvegen ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 06.04.2021 28.05.2021
21/70 Kjørkevegen 43 SO 31210148 Gravearbeid Kjørkjevegen ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 06.04.2021 28.05.2021
Viser 1 - 25 av 41 1 2 >