Gravesøknader i Østre Toten kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Østre Toten kommune

Graving i Østre Toten kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.ostre-toten.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/47 reparasjon av spillvannsledning for østre toten kommune Gravearbeid Steindalen TOTEN ANLEGG OG TRANSPORT AS 18.03.2020 30.05.2020
20/48 Rep av SP- ledning Torsætervegen Gravearbeid Torsætervegen TOTEN ANLEGG OG TRANSPORT AS 23.03.2020 30.04.2020
20/49 Elvia Bjørsgårdlinna 106 - SO 31203014 Gravearbeid Hermanrudsvingen ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 24.03.2020 29.05.2020
20/50 Elvia Lensbygdavegen 338 - SO 3120557 Gravearbeid Lensbygdavegen ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 24.03.2020 29.05.2020
20/54 Elvia Smedbygutua - SO 31203027 Gravearbeid Smebygutua ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS 24.03.2020 26.06.2020
20/55 Hytte tomt svartungen Gravearbeid Svartungsvegen TOTEN GRAVESERVICE AS 24.03.2020 30.04.2020
20/76 Hogging Kloppvegen Arbeidstillatelse Kloppvegen ØSTRE TOTEN KOMMUNE 02.04.2020 15.04.2020
Viser 26 - 32 av 32 < 1 2