Gravesøknader i Østre Toten kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Østre Toten kommune

Graving i Østre Toten kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.ostre-toten.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
21/131 Drenering av driftsbygning Gravearbeid Fodstadgutua Ø.K MASKINDRIFT AS 17.06.2021 30.09.2021
21/132 Kapp Gatelysanlegg Gravearbeid Mjøsvegen BE-MA AS 21.06.2021 30.08.2021
21/133 Bjørkebakken 5 Gravearbeid Bjørkebakken TOTEN GRAVESERVICE AS 22.06.2021 02.10.2021
21/134 øverskreien 89 Gravearbeid Øverskreien MYRLAND GRAVESERVICE AS 28.06.2021 30.09.2021
21/135 Graving av grøft Gravearbeid Mjøsvegen Ø.K MASKINDRIFT AS 08.07.2021 01.01.2022
21/138 Vannlekkasje Nordlia HASTER Gravearbeid Nordlivegen TRAKTOR & GRAVEMASKINDRIFT AS 29.06.2021 31.07.2021
21/139 Bekkelundsvegen 23 Gravearbeid Bekkelundsvegen MYRLAND GRAVESERVICE AS 05.07.2021 05.09.2021
21/143 Grøfterensk Gravearbeid Kolbuvegen Ø.K MASKINDRIFT AS 13.07.2021 21.08.2021
21/144 Drenering Gravearbeid Sodstadgutua Ø.K MASKINDRIFT AS 20.07.2021 25.11.2021
21/145 kjørkjelinna 55 Gravearbeid Kjørkjelinna MYRLAND GRAVESERVICE AS 27.07.2021 01.12.2021
21/147 Totenvegen 570 Gravearbeid Totenvegen MYRLAND GRAVESERVICE AS 27.07.2021 01.01.2022
21/149 ØTK Elvekryssing Skreai Gravearbeid Jerikovegen BRØDRENE GUDBRANDSEN AS 26.07.2021 15.11.2021
Viser 26 - 37 av 37 < 1 2