Gravesøknader i Østre Toten kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Østre Toten kommune

Graving i Østre Toten kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.ostre-toten.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/123
Entreprenør Ø.K MASKINDRIFT AS
Start 04.06.2021
Slutt 30.06.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Mjøsvegen 759 -762
Søknad gjelder Utgraving av eiendom/boligtomt, VA-anlegg, El-nett

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 01.06.2021
Tittel Utgraving av hustomt
Byggherre
Kontaktperson: Thomas Flesvig (tlf.: 95444814)