Gravesøknader i Østre Toten kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Østre Toten kommune

Graving i Østre Toten kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.ostre-toten.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/272
Entreprenør TRAKTOR & GRAVEMASKINDRIFT AS
Start 25.11.2020
Slutt 30.04.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Bjørnsgårdlinna 42 -72
Søknad gjelder VA-anlegg

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 24.11.2020
Tittel Bjørngårdlinna 58, Karl Omdahl
Byggherre
Organisasjon: ØSTRE TOTEN KOMMUNE TEKNISK DRIFT (orgnr.: 974639173)
Kontaktperson: Arild Udseth (tlf.: 481 31 088)