Gravesøknader i Østre Toten kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Østre Toten kommune

Graving i Østre Toten kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.ostre-toten.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/185
Entreprenør MYRLAND GRAVESERVICE AS
Start 21.09.2020
Slutt 21.12.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Høgdavegen 1 -3A
Søknad gjelder VA-anlegg

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 05.09.2020
Tittel Høgdavegen
Byggherre
Organisasjon: ØSTRE TOTEN KOMMUNE TEKNISK DRIFT (orgnr.: 974639173)
Kontaktperson: Tore Nygård (tlf.: 40631783)
Stedsansvarlig
Arild Myrland (tlf.: 95834800)
Ansvarshavende
Arild Myrland (tlf.: 95834800)