Gravesøknader i Østre Toten kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Østre Toten kommune

Graving i Østre Toten kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.ostre-toten.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/30
Entreprenør MYRLAND GRAVESERVICE AS
Start 26.02.2020
Slutt 01.10.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Presterudgutua 52 -68
Søknad gjelder VA-anlegg

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 14.02.2020
Tittel Prestrudgutua 68
Byggherre
Organisasjon: DEN NORSKE KIRKE (orgnr.: 818066872)
Kontaktperson: Roar Øksne (tlf.: 91127404)