Gravesøknader i Østre Toten kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Østre Toten kommune

Graving i Østre Toten kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.ostre-toten.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/128
Entreprenør MAGNE SVEEN AS
Start 13.08.2019
Slutt 29.09.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Prestlinna 1 -69
Gammelvegen 2 -103
Helgestadlinna 56 -57
Steindalen 35 -51
Mamelundsvegen 1 -27
Holstadgutua 3 -79
Søknad gjelder VA-anlegg

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 13.08.2019
Tittel 5531 ØTK Skreia-Totenvika E1
Byggherre
Organisasjon: ØSTRE TOTEN KOMMUNE (orgnr.: 964949859)
Kontaktperson: Kåre Ravnsborg (tlf.: 90853649)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Morten Blien (tlf.: 90878161)