Gravesøknader i Østre Toten kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Østre Toten kommune

Graving i Østre Toten kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.ostre-toten.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/48
Entreprenør PAUL BERG AS
Start 23.04.2019
Slutt 19.06.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Presterudgutua 52 -79
Søknad gjelder Utgraving av eiendom/boligtomt, VA-anlegg, Overvann

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 04.04.2019
Tittel Kolbu Kirkegård
Byggherre
Organisasjon: ØSTRE TOTEN KIRKELIGE FELLESRÅD (orgnr.: 976989112)
Kontaktperson: Roar Øksne (tlf.: 91127404)
Stedsansvarlig
Leif Bustebakke (tlf.: 91339052)
Ansvarshavende
Oliver Denk (tlf.: 90161601)