Gravesøknader i Østre Toten kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Østre Toten kommune

Graving i Østre Toten kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.ostre-toten.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Sak 17/13

Sak 17/13
Sakstittel Omr. Øvre Lier - Kapp
Saksbehandlende enhet Østre Toten - VEI
Saksart Gravetillatelse

Journalposter på sak

Journalnummer Dato Adresse Type Avsender Mottaker Saksbehandler Saksdokument Vedlegg
17/13-1 30.05.2017
Bekkestien a
Brattlisvingen a
Brattlivegen a
Bryggevegen a
Eikebyvegen a
Evenrudvegen a
Fabrikkvegen a
Grimsrudgutua a
Gullerudvegen a
Kappvika a
Liervegen a
Mjøsvegen a-SVV
Nylinna a-SVV
Presterudvegen a
Rustadlinna a-SVV
Skrivervegen a
Thunevegen a
Tjernøvegen a
Tømmerholsvegen a
Inngående TOM HVAAL AS
Østre Toten - VEI
EH Bestill
17/13-2 31.05.2017
Bekkestien a
Brattlisvingen a
Brattlivegen a
Bryggevegen a
Eikebyvegen a
Evenrudvegen a
Fabrikkvegen a
Grimsrudgutua a
Gullerudvegen a
Kappvika a
Liervegen a
Mjøsvegen a-SVV
Nylinna a-SVV
Presterudvegen a
Rustadlinna a-SVV
Skrivervegen a
Thunevegen a
Tjernøvegen a
Tømmerholsvegen a
Utgående Østre Toten - VEI
TOM HVAAL AS
EH Bestill
17/13-3 12.10.2017
Bekkestien a
Brattlisvingen a
Brattlivegen a
Bryggevegen a
Eikebyvegen a
Evenrudvegen a
Fabrikkvegen a
Grimsrudgutua a
Gullerudvegen a
Kappvika a
Liervegen a
Mjøsvegen a-SVV
Nylinna a-SVV
Presterudvegen a
Rustadlinna a-SVV
Skrivervegen a
Thunevegen a
Tjernøvegen a
Tømmerholsvegen a
Inngående TOM HVAAL AS
Østre Toten - VEI
EH Bestill
17/13-4 17.10.2017
Bekkestien a
Brattlisvingen a
Brattlivegen a
Bryggevegen a
Eikebyvegen a
Evenrudvegen a
Fabrikkvegen a
Grimsrudgutua a
Gullerudvegen a
Kappvika a
Liervegen a
Mjøsvegen a-SVV
Nylinna a-SVV
Presterudvegen a
Rustadlinna a-SVV
Skrivervegen a
Thunevegen a
Tjernøvegen a
Tømmerholsvegen a
Utgående Østre Toten - VEI
TOM HVAAL AS
EH Bestill
17/13-5 30.04.2018
Bekkestien a
Brattlisvingen a
Brattlivegen a
Bryggevegen a
Eikebyvegen a
Evenrudvegen a
Fabrikkvegen a
Grimsrudgutua a
Gullerudvegen a
Kappvika a
Liervegen a
Mjøsvegen a-SVV
Nylinna a-SVV
Presterudvegen a
Rustadlinna a-SVV
Skrivervegen a
Thunevegen a
Tjernøvegen a
Tømmerholsvegen a
Inngående TOM HVAAL AS
Østre Toten - VEI
EH Bestill
17/13-6 07.05.2018
Bekkestien a
Brattlisvingen a
Brattlivegen a
Bryggevegen a
Eikebyvegen a
Evenrudvegen a
Fabrikkvegen a
Grimsrudgutua a
Gullerudvegen a
Kappvika a
Liervegen a
Mjøsvegen a-SVV
Nylinna a-SVV
Presterudvegen a
Rustadlinna a-SVV
Skrivervegen a
Thunevegen a
Tjernøvegen a
Tømmerholsvegen a
Utgående Østre Toten - VEI
TOM HVAAL AS
EH Bestill